Onderhoud

Alle SOLAS goedgekeurde reddingsvesten dienen bij wet verplicht jaarlijks te worden onderhouden. Voor alle CE goedgekeurde reddingsvesten geldt het dringende advies, alhoewel niet bij wet verplicht, om deze jaarlijks te onderhouden.

Alle onderhoudswerkzaamheden aan dergelijke LSA producten dient door de producent zelf uitgevoerd te worden of door een daarvoor aangesteld en goedgekeurd onderhoudscentrum met naleving van de hiervoor geldende normen. Alle hiergenoemde onderhoudscentra zijn door Mullion goedgekeurd.

Daarnaast gelden voor bepaalde landen en bepaalde nationale overheden aanvullende eisen voor goedkeuring op jaarlijkse basis. Dit biedt onze klanten en eindgebruikers de mogelijkheid om zelf het voor hen geschikte onderhoudscentrum te selecteren voor wat betreft locatie en benodigde goedkeuringen.

De volgende video's zijn gemaakt als extra informatie naast onze onderhoudshandleidingen:

Visuele controle en registratie

Dubbele kamer

Voer een volledige controle en administratie uit voor elk reddingsvest om te controleren op zichtbare beschadigingen. De volgende onderdelen/gebieden dienen te worden gecontroleerd:

 1. Algemene materialen/buitenkant
 2. Naden
 3. Ritsen en klittebandsluitingen
 4. Kruisriem
 5. Reflecterende tape's
 6. Automatisch noodlicht (indien aanwezig)
 7. Fluitje
 8. Buddy lijn (indien aanwezig)
 9. Bevestigingspunten
 10. Orale opblaasbuizen/ventielen
 11. Activeringsmechanisme
 12. CO2 gascilinders

Controleren/herladen van het opblaasmechanisme

Dubbele kamer

Halkey Roberts Alpha inflator dubbele kamer: voer een volledige controle en administratie uit voor het opblaasmechanisme en de CO2-cilinders. Zorg er, voorafgaand aan het uitvoeren van de instructies voor het herladen, voor dat u de juiste set heeft met de juiste grootte van de gascilinder.

Let op en behandel de cartridge/ cellulose tabletten met extra voorzichtigheid, vermijd contact met water en met natte handen.

Terugplaatsen van de cilinder en het activeringsmechanisme op de luchtkamer

Dubbele kamer

Halkey Roberts Alpha inflator dubbele kamer: na controle/herladen van het opblaasmechanisme en de cilinder, bevestig de cilinder op het opblaasmechanisme met een geijkte momentsleutel tot 6 Newton. Daarna kan de cilinder met het opblaasmechanisme teruggeplaatst worden op het luchtcompartiment. De kapschroef vastzetten met een momentsleutel met 3 Newton

Luchtintegriteitstest

Deze test moet bij 100% van de opblaasbare reddingsvesten uitgevoerd worden om er zeker van te zijn dat er geen luchtlekken aanwezig zijn. De luchtintegriteitstest moet worden opgenomen in het rapportformulier, samen met het serienummer van het reddingsvest , de datum van het laatste onderhoud indien er eerder onderhoud is gepleegd, en de datum waarop het huidige onderhoud plaatsvindt. Het opblazen dient onder droge condities te worden uitgevoerd en de temperatuur van de testruimte dient 20°c ± 5°c te zijn.
Dubbele kamer

 1. Plaats de ventielopener in het uiteinde van de orale opblaasbuis.
 2. Blaas het achterste luchtcompariment op met een compressor of een manometer door de standaard opblaasbuis op de achterzijde van het luchtcompariment tot 0.5 p.s.i. of 3.5 k.p.a. .
 3. Blaas met de compressor het voorste luchtcompariment op door de voorste opblaasbuis met het overdrukventiel tot het overdrukventiel lucht begint door te laten.
 4. Laat het luchtcompariment tenminste 12 uur opgeblazen.

Enkele kamer

 1. Blaas het luchtcompariment op met een compressor en manometer via de standaard opblaasbuis op de voorkant van het luchtcompariment tot 1.4 - 1.7 p.s.i. of 9.6 k.p.a. -11.7 k.p.a. .
 2. Laat het luchtcompariment tenminste 12 uur opgeblazen.

Luchtcompartiment leeg laten lopen

Controleer het luchtcompariment na 12 uur – indien deze nog steeds volledig onder druk staat kunt u hem leeg laten lopen met behulp van de leegloopadapter verbonden met vacuum.

Opvouwmethode

HI-RISE 275 (dubbele kamer)

Als het luchtcompariment en de cover volledig zijn gecontroleerd, kan het luchtcompariment ingepakt worden in de cover door gebruik te maken van de methode die wordt getoond in de video of in de illustraties in de betreffende onderhoudshandleiding.

Overige types reddingsvesten