Smart

Offshore Immersie, Anti-blootstelling en Continu draagbare Pakken

SOLAS immersiepakken worden gebruikt door: Grote zeewaardige schepen, SOLAS gereguleerde commerciële vracht- en passagiersschepen, Offshore olie en gas booreilanden, Offshore windmolenparken. SOLAS anti-blootstellingspakken worden gebruikt door: Bemanningen van reddingsboten en maritieme evacuatieteams. ISO 15027 continu draagbare pakken worden gebruikt door: Offshore windmolenparken, Offshore olie en gas booreilanden, Zoek- en reddingsteams, Bemanning van passagiersschepen