Productievestiging Mullion behaalt het CO2-Neutral® label

Onze kernactiviteit blijft natuurlijk mensen beschermen op zee. De strijd tegen de klimaatverandering is echter ook een onderwerp dat ons nauw aan het hart ligt. Daarom zijn we blij te kunnen aankondigen dat onze Roemeense productievestiging, Siorom, het CO2-Neutral® label heeft behaald. We hebben de CO2-voetafdruk verkleind en steunen een project voor bosbehoud.

Siorom’s CO2-neutral® label

Een externe auditor, CO2logic, heeft de CO2-voetafdruk van onze Siorom-activiteiten berekend. Dankzij hun onderzoek kregen we een overzicht van onze dagelijkse activiteiten en energie-uitgaven bij Siorom. Daarnaast hebben zij de sterke punten en mogelijke verbeterpunten geïdentificeerd en KPI's vastgesteld.

Vervolgens hebben we de uitstoot van broeikasgassen (BKG) van Siorom berekend, die door CO2logic is geverifieerd. We hebben de CO2-uitstoot van de fabriek zo veel mogelijk gereduceerd en om volledig CO2-neutraal te worden, hebben we de resterende CO2-uitstoot gecompenseerd.

Het CO2-Neutral®-label dat onze Siorom-fabriek heeft verworven, " garandeert dat bedrijven die dit label ontvingen actief hun lokale en wereldwijde klimaatimpact berekenen, verlagen en compenseren". Het is gebaseerd op de PAS2060-norm.

Bosbehoud in Guatemala

Laten we beginnen met duidelijk te maken wat compensatie is. Wanneer een bedrijf op zich nog niet CO2-neutraal is, heeft het de mogelijkheid om de CO2-uitstoot te compenseren door gecertificeerde klimaatprojecten te steunen.

Wij hebben ervoor gekozen om een klimaatproject in Sierra de Lacandon, Guatemala, te steunen. De belangrijkste doelstellingen van het project zijn bosbehoud en ondersteuning van de inheemse bevolkingsgroepen.

Kortom, wij helpen 35 000 000 bomen te behouden, 16 000 hectare te beschermen en 50 000 ton CO2 te vermijden.

Voor meer informatie over dit project, neem gerust een kijkje op onze CSR website .